11.9.2010

על מכחישים ומהנדסים: חיים בהכחשה - כאשר ספקן אינו מטיל ספק מאת מיקל שרמר עם תוספת קטנה עבור מהנדסים אוירונאוטים

האם יש דמיון בין מכחישיי שואה למכחישי שינויי האקלים?
לדוגמה בין גבי אביטל מיודענו לבין מכחישי השואה? כמובן גבי אינו מכחיש שואה אבל הכוונה בשאלה האם יש תכונות משותפות למכחישים השונים? למרות השוני בנושאי ההכחשה?

Denying History: Who Says the Holocaust Never Happened and Why Do They Say It?לפי מייקל שרמר במאמר שהתפרסם ב-NewScientist  יש קווי דמיון  בין המכחישים השונים מכחישיי: אבולוציה, איידס, חיסונים, שואה, אקלים....
למרות רצונם של מכחישיי שינויי האקלים להיקרא ספקנים הם ראויים לתואר מכחישים והאסוציציה למכחישיי השואה בהחלט במקומה.

ולפחות בנושא השואה מייקל שרמר הינו בר סמכה שכתב ספר (יחד עם אלקס גרובמן) המוקדש לנושא בשם
Denying History: Who Says the Holocaust Never Happened and Why Do They Say It?
הכחשת ההיסטוריה: מי אומרים שהשואה מעולם לא התרחשה ומדוע הם אומרים זאת.
מומלץ ע"י יהודה באואר מבכירי חוקרי השואה בעולם וע"י ג'ארד דיימונד שסיפרו התמוטטות הופיע באחד הפוסטים בבלוג זה
בנוסף מייקל יסד עתון בשם סקפטיק וכתבות שלא מתפרסמות בסיינטיפיק אמריקן

למה בתור דוגמה אביטל ולא מכחישי שינויי אקלים אחרים בארצנו? 
א. משום שהוא במעמד מדען ראשי.
ב. משום שהינו הארסי ביותר בין המכחישים בארץ מקשר ביין הירוקים לשינאת ישראל ובין מדעני האקלים לחמדנות ושקרים. ומשום תכונה  שלי לקחת האשמות בשינאת ישראל באופן אישי. כמו יוסיריאן במלכוד 22 שלוקח באופן אישי את העובדה שהגרמנים יורים לעברו ומנסים להורגו.
ג. משום שלגבי גבי ברור כשמש שמדובר בהכחשה ולא באיזה דיון מדעי.
ד. משום שאנו מקבלים 2 הכחשות באדם אחד גם אקלים וגם אבולוציה.
ה. משום שאת המאמר הראשון על אביטל שהתחיל את תשומת הלב התקשורתית לאביטל פתחתי בהשוואה למכחישיי חיסונים ומכחישיי אידס וזה ממש משתלב עם המאמר של מייקל שרמר
ה. משום שהוא עדיין ממשיך להפיץ את דעותיו. למרות שלפי מישרד החינוך " ד"ר אביטל הבהיר בימים האחרונים כי מדיניות המשרד, כפי שהוצגה על-ידי שר החינוך במליאת הכנסת, מקובלת עליו ללא סייג ובהתאם לכך יפעל במסגרת תפקידו כמדען ראשי של משרד החינוך." הוא משחרר הצהרות  לעיתונות שסותרות את הנלמד בבתי הספר.

חיים בהכחשה : כאשר ספקן אינו מטיל ספק
מאת:  מייקל שרמר 18 May 2010 ניו סינטיסט

NewScientist 18 May 2010 by Michael Shermer
מה ההבדל בין ספקן למכחיש?
כאשר אני קורא לעצמי ספקן,אני מתכוון שאני משתמש בגישה מדעית כדי להעריך טענות. ספקן אקלים לדוגמה בוחן טענות ספציפיות אחת אחר השנייה, בזהירות שוקל את הראיות לכול אחת , ואז מוכן ללכת בעקבות העובדות לכל כוון שיובילו.

מכחיש אקלים הוא בעל עמדה מוצקה מראש, וממיין את הנתונים תוך כדי "הטיה מאשרת" - הנטייה לחפש ולמצוא הוכחות מאשרות עבור אמונות קימות ולהתעלם או לנפנף את השאר.

סקפטיות היא חלק אינטגרלי מההליך המדעי, משום שרוב הטענות מתבררות כמופרכות. לברור את  גרעיניי החיטה המעטים מהערמה הגדולה של המוץ דורשת התבוננות נרחבת, ניסוי זהיר, והסקה זהירה. מדע הוא סקפטיות ומדענים טובים הם סקפטיים.

הכחשה שונה. זוהי דחייה אוטומטית של טענה ללא התחשבות בעדויות לכך - לפעמים . הכחשתיות מונעת בדרך כלל,  ע"י אידאולוגיה או אמונה דתית, כאשר המחויבות לאמונה מקבלת עדיפות לעדויות. ראשית האמונה, לאחר מכן העדויות לאמונה, והעדויות מנופות כדי להבטיח שהאמונה תשאר ללא פגע.

הכחשה בימנו מקושרת במרבית המקרים למדע האקלים אבל ניתן לפגוש אותה גם במקומות נוספים. לדוגמה ישנם אלו אשר אינם מאמינים ש-HIV גורם לאיידס. אחרים אומרים שהשואה לא התרחשה או דוחים עדויות מוחצות לאבולוציה. כולם ראויים לכנוי "מכחישים, משום שלא משנה כמה עדויות מונחות לפניהם הם ממשיכים להכחיש את הטענה.

למרות שההבחנה ביין סקפטיות להכחשה הינו ברור בעופן עקרוני, ההבחנה ביניהם בחיים היומיים יכולה להיות מסובכת. לדוגמה האופנה בחוגים מסוימים לכסות בזפת את כל מי שקורא תיגר על ה"קונסנזוס" של מדע האקלים כמכחיש ולהשליך אותו לערמת נוצות [זפת ונוצות לפי מסורת הלינץ' מארצות הברית]. האם אתה מאמין בשינויי האקלים? תשובה של כל דבר מלבד כן חד-משמעי ואתה בסכנת תיוג כמכחיש אקלים חסר תוחלת ולא רלוונטי, יחד עם שוללי שואה ואבולוציה. 

אף על פי כן להציג שאלות כאלו כעניין של אמונה היא שטות. או שהעולם מתחמם או שלא ללא קשר כמה מאמינים בכך או לא. כאשר אני אומר "אני מאמין באבולוציה" או "אני מאמין במפץ הגדול" זהוא  משהו שונה מאשר כאשר אני אומר, "אני מאמין בדמוקרטיה ליברלית" או "אני מאמין במס שטוח" [מס קבוע על ההכנסה ללא קשר לגודלה למשל 20ֵ% גם משכר מינימום וגם ממנכ"ל של בנק].

או שהאבולוציה והמפץ הגדול קרו או שלא: שני הנושאים יכולים, באופן עקרוני, למצוא את פתרונם עם יותר מידע ותאוריה טובה יותר. אבל השוואה למהי שיטת המיסוי או הממשל הנכונה איננה יכולה למצוא את פתרונה עם יותר מידע ותאוריה טובה יותר. אילו עמדות אידאולוגיות המבוססות על דיון סובייקטיבי. ליברלים מחויבים לחזון אחד אשל החברה יסדרו עדויות לתמיכה באמונות הפוליטיות שלהם, ואילו שמרנים יגנו על תמונת עולמם. שני הצדדים ספקניים לגבי העמדות של הצד השני, שניהם דוחים מידע אשר סותר את תמונת עולמם, ברוב המקרים הפולמוס מוכרע לא דרך ניסויי ובחינה של היפותזה אלא ע"י בחירות דמוקרטיות.

לפעמים קורא שאנשים מבלבלים בין שני הסוגים האלו של שאלות - מדעי ואידאולוגי. לפעמים הבלבול מכוון. מכאן דרך פרקטית אחת להבדיל ביין ספקן לבין מכחישן היא המידה שהם מוכנים לעדכן את עמדותיהם כתגובה למידע חדש. ספקנים משנים את דעתם. מכחישנים רק ממשיכים להכחיש.

לא מאמינים אמתיים (מכחישנים) 

הכחשת שינויי האקלים
בקצרה: התחממות גלובלית היא או (1) לא אמיתית  (2) לא נגרמת בידיי האדם או (3) חסרת חשיבות.
מקור: יח"ץ PR של תאגידים בשנות ה-90 המוקדמות אשר התחזה לגראס רוטס [במקור: Corporate astroturfing]  
קוראים: לעצמם ספקני אקלים
השפעה: *****

הכחשת האבולוציה
בקצרה: האבולוציה היא קנוניה אתאיסטית כדי לחתור תחת הדת. 
מקור: המאה ה-19, מחודשת ברציפות
קוראים לעצמם: בריאתנים או תומכי תכנון אינטליגנטי
השפעה: ****

הכחשת השואה
בקצרה: ההרג ההמוני והשיטתי של יהודי אירופה בידיי גרמניה הנאצית הוא מפוברק, או לפחות הגזמה פראית . 
מקור: סוף שנות ה-40
קוראים לעצמם: מעדכני השואה Holocaust revisionists
השפעה: *

הכחשת איידס
בקצרה: וירוס ה-HIV הוא (1) לא קיים (2) לא גורם לאיידס
מקור: 1987 כאשר הביולוג פטר דואסברג מאוניברסיטת קליפורניה הטיל ספק בקשר בין HIV לאיידס בפרסום מדעי
קוראים לעצמם: AIDS truthers מהמילה אמת truth
השפעה: **

הכחשת 9/11
בקצרה: ממשלת ארצות הברית ארגנה או הייתה שותפה 
מקור: 
קוראים לעצמם: תנועת האמת של 9/11
השפעה: ***

הכחשת חיסונים
בקצרה:מונח גג לתנועה רבגונית שטוענת שחיסונים מסוימים הם או (1) לא עובדים (2) מזיקים
מקור: בסביבה מאז שיש חיסונים
השפעה: ***

הכחשת טבק
בקצרה:יש חוסר ודאות לגבי המדע שמקשר בין טבק לסרטן ראות
מקור: תעשיית הטבק שנות ה-70
השפעה: *

מיקל שרמר הוא המוציא לאור של המגזין סקפטי, בעל טור בסיינטיפיק אמריקן, פרופסור באוניברסיטת קלרמונט והכותב של: מדוע אנשים מאמינים בדברים מוזרים, מדוע דרווין משמעותי, וכמובן  הכחשת ההיסטוריה: מי אומרים שהשואה מעולם לא התרחשה ומדוע הם אומרים זאת. וספרים נוספים סיפרו הבא "המוח המאמין"
מאמרים רבים שלו תורגמו לעברית

שמתייחס גם להכחשת שינויי האקלים במאמרים נוספים


וכעת למהנדסים 
יחיא עייאש “המהנדס” שחוסל באמצעות פלפון ממולכד למד הנדסת חשמל, אבל לא רק הוא גם: מנהיג הרוצחים של סאדאת נשיא מיצרים חאלד שייח מוחמד (מהנדס מכונות), מתכנן הפיגוע במגדלי התאומים, מוחמד עטא, מתכנן ומפקד המבצע הזה, זייד ג'רה (הנדסה אורונאוטית), שותף לתכנון וביצוע, רמזי יוסף (מהנדס חשמל),  שותף לנסיון קודם לפוצץ את המגדלים, ואחרון ברשימה החלקית (ולא חביב) נשיא איראן, מחמוד אחמדינג'אד (הנדסת תחבורה).

מסתבר שהקשר בין לימודי הנדסה לעיסוק בטרור גדול יותר  מהקשר בין טרור ללימודי דת אסלאמיים
פרופסור עמנואל סיוון מכנה זאת הלוך מחשבה הנדסי (engineering mindset) כפי שכתב ב"הארץ"

"אני נמנה עם אלה המייחסים את התופעה בראש ובראשונה למה שקרוי חשיבה הנדסית, או הלוך מחשבה הנדסי (engineering mindset). המושג מקפל בתוכו הנחה, שהועלתה במחקר הפסיכולוגי, כי הנדסה כנושא לימודי וכמקצוע נוטה למשוך את מי שרוצים לעסוק בוודאויות וגישתם לעולם מכניסטית בעיקרה, ולכן הם מתאפיינים בחוסר סובלנות רבה יותר לעמימות - תכונה המופיעה אצל קנאים למיניהם (דתיים כחילונים). בעלי חשיבה הנדסית מתאפיינים גם בתפישה שהחברה יכולה וצריכה לתפקד "כמו שעון" ובסלידה מפוליטיקה דמוקרטית המחייבת פשרות. מובן שמדובר בנטייה הסתברותית, ולא בהכללה סטראוטיפית. "

מסקנה ? 
א. על השב"כ להקדיש תשומת לב מיוחדת ללומדי ההנדסה
ב. דווקא אנשים שבאים ממקום רציונלי כמו הנדסה אוירונאוטית בטכניון עלולים לפול לקנאות דתית.

גילוי נאות: הכותב הוא בן של מהנדס מכונות (למד בטכניון ועסק גם בטילים) שאינו קנאי דתי.

קישורים


"The Black Butter flay Effect agrees to indemnify RBI and New Scientist against any claim arising from incorrect or misleading translation"

5 תגובות:

 1. אנונימי12/9/10 15:51

  אוקסימורון למהדרין
  מכחישן שתוקף מכחישנים זה רציני?
  אם יש לך בקורת כדאי שתנסח אותה בצורה ספקנית ולא מכחישנית , לא?
  נגיד שאתה ב100 אחוז צודק, האם דרך הצגת העובדות חיבת להיות כשל דמגוג סו ז?

  השבמחק
 2. אם היה בביקורת הזאת משהו יותר ספציפי מזריקת בוץ כללית היה ראוי שאנונימי יתרגם את תגובתו לאנגלית ושים אותה באתר של ה-NewScientist אבל מכוון שאין בתגובה שום דבר ספציפי אז אין שום טעם לתוספת הפליטות שהפעולה הזאת תגרום.

  מה מיקל שרמר מכחיש? את הטענה שאין שינויי אקלים ואת הטענה שהשואה לא התרחשה? האם זאת טענת אנונימי? שמה אנונימי טוען שלא היתה שואה? לפחות לגבי המשפחה של סבי שנשארה ונרצחה במה שהיום בלורוס השואה היתה.

  השבמחק
 3. אנונימי13/9/10 13:06

  אין לוגיקה אין דרגות
  לא טענתי שהוא טועה במסקנה, רק דרך הבדיקה היא פתטית.
  אם לא שמת לב לזה נראה לי שהתגובה אכן מיועדת אליך, אני לא מתכוון לעשות לאנשים עצלנים את העובדה, תלך לקורס ללוגיקה אם בא לך נורא להפעיל את המוח ואתה לא יודע איך, מי שיש לו מחשבה ביקורתית יודע לאבחן דמגוגיה טובה מזו כדמגוגיה, גם אם לוקחת נושאים קלים כמו הכחשת שואה שאכן היתה וזורקת עליהם בוץ, הנה כל מכחישי השואה מטומטמים או אינטרסנטים, וואוו, אמרתי את זה אז עכשיו אני ממש יצאתי לא מכחישן אלא ביקורתן אמיתי... תת רמה
  ברור שהיתה שואה, ולהלך רוח של אנשים לא ביקורתיים יכול להיות שהיתה חלק מהאחריות לזה.
  תתבגר

  השבמחק
 4. יתכן שאנונימי הוא לוגיקן בחסד אבל עדיין אינו טורח להסביר את עצמו ונשאר ברמה הכללית של זריקת בוץ. אם למשל היה מתאר מדוע דרך הבדיקה אינה תקפה התוגובה היתה מועילה לדיון אבל בטויים כמו פתטית, דמגוגיה, אנשים עצלנים כאשר אנונימי מתעצל להסביר את דבריו.
  במאמר לא מופיע המונח מטומטמים ואו שווה ערך ואנטרסים מופיעים רק ברשימה המצורפת לגבי טבק ואקלים. לכן הדוגמה בתגובתו של אנונימי לא מועילה

  השבמחק
 5. אני מכיר את ההערה הזו של פרופ' סיוון. יש לי חשד קל שהעניין הוא בזה שלמהנדסים יש חוויה חיובית מדי מהעיסוק שלהם: הם מתעסקים בטכנולוגיה עובדת. מדענים, לעומת זאת, בדרך כלל מתעסקים במקומות שבהם הטכנולוגיה לא עובדת והידע רחוק ממושלם. חווית המחקר שלהם שלילית ולכן הם יגשו לחיים עם יותר ענווה.

  השבמחק