21.7.2015

דוח המבקר על פיתוח משק הגז הטבעי mevaker

למי שמתעצל להוריד הנה הדוח 
הוספתי מראה מקום/רשימת פרקים בדף השני וזה כבר יתרון לגבי המקור. ניתן כמובן להוריד
מ- http://www.slideshare.net/semema/mevaker-gas ההדגשות בירוק של שורות בודדות ולא ברצף שלי
בתחתית החלון יש סרגל ניווט. 
מהעיתונות: (מקורות נוספים אחרי הדוח