תשובות לחידון Quiz Ans

תשובות ללא מקורות בתיקווה לשפרן בעתיד

האקלים ובמיוחד הטמפרטורות משתנה באופן חד ביחס למאות השנים האחרונות. שינויים חדים כבר ארעו בעבר אבל הדבר אינו סיבה לרגיעה אלא מראה שמתי שהוא הטבע עלול לגרום לשינויים גדולים מעבר להשפעה שלנו. 

אין וכוח על כך שהאקלים משתנה בחוגי המדענים העוסקים בנושא (מלבד כמה תמהונים שלמרות שהם עוסקים בנושא חושבים אחרת , יש גם מדען מכובד ועטור פרסים בתחום הביולוגיה אשר טוען שאין קשר בין HIV ל- AIDS)

אם יתגשמו התחזיות הפסימיות כל המין האנושי יהיה בצרות וסביר שגודל האנושות יפחת באופן משמעותי במאות השנים הבאות

אין ספק שהרוב המכריע של שינויי האקלים נובע מפעילות אנושית

הקרח הימי בקוטב הצפוני נסוג במהירות ויתכן שתוך כ-20 שנה לא יהיה קרח ימי בקוטב הצפוני בקיץ בכמות משמעותית

לעומת זאת יש עליה קלה (ולא משמעותית) בשטח הקרח הימי מסביב לאנטארקטיקה בחורף

גז החממה העיקרי הוא מים
אחריו הגזים המושפעים חלקית או בילעדית מפעיולות אנושית
פחמן דו חמצני 
מיתן 
CFCs ושאר גזי הקרור למינהם גם אלו שלא פוגעים באוזון 
N2O
אוזון בטרופוספרה אוזון בגובה נמוך להבדיל מהאוזון באטמוספירה
גם תירכובות ברום תורמות את חלקם לא רק להרס האוזון אלא גם כגזיי חממה 

ביציאה מתקופות הקרח ראשית יש התחממות אבל ההתחממות גורמת לפליטה של פחמן לאטמוספירה אשר מגביר את ההתחממות

יש משוב חיובי בין הטמפרטורה וריכוז גזי החממה פחמן דו חמצני, מיתן ומים

מקל ההוקי תרשים המתאר את שינוי הטמפרטורה באלף אלפיים השנים האחרונות (אלף בגירסה הראשונה)