31.8.2012

The record barking sea ice באופן רשמי שיא המינימום נישבר HMS Investugtor

כפי שנחזה בבלוג הזה
המרכז הלאומי למידע על שלג וקרח (The National Snow and Ice Data Center (NSIDC בארה"ב הודיע שה"שיא" של 2007 נשבר והשנה 2012 והשטח של האוקינוס המכוסה בלפחות 15% של קרח ימי הוא הנמוך ביותר מאז תחילת המדידות מלווינים. הכבוד להכרזה נשמר ל-NSIDC משום הרציפות בנתונים ובדרך החישוב. מקורות אחרים מקבלים שטח מעט שונה וכפי שהזכרתי למשל לפי החישוב מאוניברסיטת ברמן השיא של 2007 נשבר לפני כשבוע ± .
חשוב להדגיש שיש עוד כ-2-3 שבועות של הפשרה לכן זאת לא הודעה על השיא של 2012. הודעה על המינימום של 2012 תינתן לאחר שהמינימום יושג.
שטח האוקינוס המכוסה בלפחות 15% קרח ימי לפי NSIDC  

אפשר לראות שהמינימום  והממוצע הולכים ויורדים ו-2007 ו-2012 (וגם השנים בינהם שלא מופיעות) נמצאות הרחק מתחת להיפלגות סטטיסטית סבירה של 2000-1979. קצב איבוד הקרח הימי עדיין גבוה ביחס לשנים קודמות. לכן ה"שיא" של השנה יהיה נמוך משמעותית.

השוואה בין הקרח הימי בזמן השיא הקודם 2007 למצבו כעת
אאפשר לראות שהמעבר הצפוני (צפני מזרחי) פתוח השנה ואילו המעבר הצפון מערבי נראה סגור. האים יכול היה להיות מצב דומה בזמן המשלחות שניסו למצאו את המעבר הצפון מערבי? האם הצוות הראשון בראשות מק קלור  McClure שעבר את המעבר הצפון מערבי בעיקר ברגל  לאחר שספינתו נתקעה בקרח ללא יכולת להשתחרר  היה נשאר תקוע גם בשנה כזאת?
הספינה של מק קלייר ה"חוקר" HMS Investigator נתקעה בקרח ולא יכלה לזוז במשך 2 חורפים עד שהצוות נאלץ לנוטשה. (לאחר שאת החורף הראשון עברה במקום אחר. 


מפת הדרך של המשלחת של מק קלור. מיפוי  Gurney Cresswell קצין במשלחת.
הקלקה מגדילה אתהתמונה וניתן להגדיל בהמשך כדיי לקרא את ההערות  

ניתן לראות שהמשלחת נתקלה בקרח ימי בלתי עביר (Impenetrable Pack) כמעט מיד לאחר חציית מיצריי ברינג Behring המפרידים בין אסיה לאמריקה (שמאל למטה). 

המקום בו נתקעה נקרא מפרץ הרחמים Mercy Bay על האי בנקס Banks Island והוא מצוי בדיוק בחלק הסתום של המעבר. האינבסטיגטור נמצאה לאחרונה וכן נמצא מאגר של מזון וגל אבן שהוקמו בידדי המשלחת כך שהמקום שבו האינווסטיגטור נמצאה הוא המקום שבו עגנה.
מקום מציאת הספינה הטבועה HMS INVESTIGTOR מקור Parks Canada
גם כאשר היה קצת קרח ניתן היה לקדם את הספינות לפעמים במאמץ רב אבל קרח לא היווה תמיד מיכשול לא עביר

הצוותים של הדה וגריפר חותכים דרך למעגן החורף 1819
"The crews of the H.M.S Heda & Griper cutting into Winter Harbour"
"The crews of the H.M.S Heda & Griper cutting into Winter Harbour, Sept 26th 1819"
Creator: Lieutenant Beechy Publisher: John Murray
Date: September 26th 1819 Rights: Public domain
Courtesy: Toronto Public Library

האינבסטיגטור בחורף הראשון 1850 המפרשים הורדו והסיפון כוסה מקור: Gurney Cresswell קצין במשלחת
"H.M.S Investigator in the pack" Date: October 8th 1850
באדיבות הסיפריה הציבורית של טורונטו

האיבנסטיגטור מפליגה דרך תעלה צרה בין קרח מעוגן לחוף לקרח שאינו מעוגן

"H.M.S. Investigator running through a narrow channel, in a snow storm, between grounded and packed ice"
Creator: Lieutenant S. Gurney Cresswell  Date: September 23rd 1851
Courtesy: Toronto Public Library

האינבסטיגטור ב- 1851 מצב קריטי של האינבסטיגטור על החוף הצפוני של האי ברינג (כיום בנקס Banks)  מקור: Gurney Cresswell קצין במשלחת
באדיבות הסיפריה הציבורית של טורונטו
"Critical position of the H.M.S Investigator on the North Coast of Barring Island"
Creator: Lieutenant S. Gurney Cresswell   Date: August 20th 1851
Courtesy: Toronto Public Library


מחלקה עם מזחלות עוזבת את האיבסטיגטור ב-Mercy Bay בדרכה לחילוץ באמצעות הרזולוט תחת פיקודו של ליוטננט גורני? קרסוו'ל באביב לאחר החורף השלישי (והשני באי בנקס/ברינג)
"Sledge party leaving H.M.S Investigator in Mercy Bay, under command of Lieutenant Gurney Cresswell"
Creator: Lieutenant S. Gurney Cresswell  Date: April 15th 1853נחזור לימינו בעת שינויי האקלים
בחינה של מצב הקרח כיום לפי צילומי לווין מראה שהספינה היתה יכולה להמשיך בדרכה.


המעבר הצפון מערבי האי בנקס מצד שמאל מסומן מקום מציאת האינבסטיגטור תמונת לווין טרה של נאסא 23/8/2012 כיסויי עננים חלקי מסתיר חלק מהמעבר. ניתן לזהות מעבר חפשי מקרח לאורך השוליים של האי
(Arctic r04c02 Subset - Terra 4km True Color 2012/236 (08/23


תמונות מהאניה שצולמו ע"י מישלחות של Parks Canadaארכאולוג מודד את הירכתים אפשר לראות סימון מקורי למידת השקיעה של האוניה 

החרטום

רובה שהועלה מהאניה
החרטום

ארכאולוג בודק לוח נחושת שהחל להתפרק מציפוי האניה
אפילוג
המשלחת של מקקלר עברה בדרך צוקים שיצא מהם עשן התופעה נראתה לראשונה ע"י פרנקלין וריצ'רדסון בעת המסע היבשתי של פרנקלין 1825-1827 (אותו פרנקלין שאותו יצא מק קלר לחפש) לפי ריצ'רדסון "פצלי שמן נחשפים במקומות רבים בביקורי שם ב-1826 היו במצב של בערה" 

"bituminous shale is exposed in many places, and in my visit there in 1826 was in a state of igni- tion; and the clays which had been thus exposed to the heat were baked and vitrified, so that the spot resembled an old brick-field”. Grapes 2011

הסלעים עשויים לשמש כסלעי מקור לנפט [1] וזה מייד מזכיר לנו את חברת Shell שזוממת לקדוח באזור הקוטב.
הצוקים המעשנים ליד מפרץ פרנקלין מקור:The “Smoking Cliffs’ of Franklin Bay, , from Robert McClure, The Discovery of the North-west Passage by H.M.S. Investigator, 1856.
מקטלוג התערוכה Ice: A Victorian Romance - Online Exhibition | Linda Hall LibraryParks Canada 2010 Arctic Surveys HMS Investigator and McClure's Cache

Image Gallery: HMS Investigator and McClure's Cache


R. Grapes, Pyrometamorphism, 2nd ed., DOI 10.1007/978-3-642-15588-8_2, 
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011


[1] PETROLEUM EXPLORATION IN NORTHERN CANADA
A Guide to Oil and Gas Exploration and Potential
©Minister of Public Works and Government Services Canada 1995אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה