6.5.2012

Connecting The Dots Carmel Wildfire - לקשר בין הנקודות אסון שריפת הכרמל


Connecting The Dots Carmel Wildfire - לקשר בין הנקודות אסון שריפת הכרמל
אחריי רצף של שנים שחונות [1] בסוף השנה החמה ביותר מאז תחילת המדידות [2] וחדש נובמבר כמעת חסר תקדים ביובשו ושנה שהיתה החמה ביותר מאז תחילת המדידות. ולאחר חודש נובמבר שהיה אחד משני חדשיי הנובמבר החמים והיבשים שנרשמו [3]. ואחריי שלא היה ארוע גשם משמעותי אחד עד תחילת דצמבר ובעת תנאיי חום ויובש נדירים פרצה השריפה הגדולה ביותר בהחסטוריה של ישראל [4]. באסון השרפה בכרמל נספו 44 נפשות סוהרים שוטרים וכבאים יהה זכרם ברוך.

 הטמפרטורה הממוצעת בתקופה ינואר עד נובמבר במספר תחנות ב-60-50 השנים האחרונות (מינימום מימין, מקסימום משמאל) מקור סיכום חודשי של מזג אויר אוקטובר 2010 השירות המטאורולוגי. 2010 בבדידות בצד ימין למעלה של התרשימים

בסכום הכולל ניתן לראות בשרפה את השפעת שינויי האקלים ו-44 האנשים שנספו הם הקורבנות הראשונים של שינויי האקלים בארץ. 
לנטיה של הגשם להתרכז בפרצי זמן קצרים יותר יש השפעות רעות נוספות ראשית כמובן חלק גדול יותר עשוי להפוך לנגר עילי שנית כאשר נופל מטר חזק הוא עלול להביא לדחיסת פני השטח ולהקטנת החילחול בגשמים הבאים. התוצאה תהיה יותר מים לעשבייה עם שורשים רדודים ובצורת נסתרת לעצים. יותר מים לעשביה תגרום לעשבים גבוהים אשר יתבשו בקיץ ויוכלו להתלקח ולהעלות את האש אל ענפי  העצים המיובשים במיקצת. [3 א] ובע״פ
בישראל קשה לערוך סטטיסיקה אבל בארצות הברית למשל עם צי מטוסיי הכיבויי המדינתיים והסיוע של חיל האויר האמריקאי עם מטוסי הרקולס  אפשר לערוך סטטיסטיקה ורואים התגברות של שריפות במקביל לחום וליובש  [4,5]. גם בשאר העולם ארעו שריפות חסרות תקדים הקשורות למזג אויר חריג למשל באוסטרליה, יון, ספרד,רוסיה... [6,7,8]

NIFC השטח השרוף הכולל בארצות הברית בשנים 1960-2009 מקור
Total Wildland US Fires and Acres (1960-2009)
The National Interagency Fire Center (NIFC)


מקורות

[1] השירות המטאורולוגי
בהתייחסות כלל ארצית, הגיעו בעונת 2009/10 כמויות הגשם ל- 90%-95% מהממוצע הרב שנתי.  העונה מהווה המשך מגמה של כמויות גשם קטנות מהממוצע או קרובות אליו, כך שזו השנה השביעית ברציפות בה בממוצע ארצי כמויות הגשם לא הגיעו לערכים הממוצעים.
ֿ[באזור השריפה הגשם בעונת 2009/10 היה בין 71%-80%.] 

[2] השירות המטאורולוגי כ"ג טבת תשע"א 30 דצמבר 2010
טמפרטורות
1. טמפרטורה שנתית ממוצעת שנת 2010 היתה חמה מהממוצע במידה ניכרת והיא למעשה השנה החמה ביותר מתחילת המדידות. הטמפרטורה השנתית הממוצעת )ממוצע יממתי של כל החודשים( ב-2010 היתה גבוהה מהממוצע הרב שנתי )2000-1981( ב-2.5-2.0 מעלות צלזיוס )מ"צ( ובהרים אף בקרוב ל-3 מ"צ. מהשוואה של הטמפרטורה השנתית הממוצעת לנתוני העבר )בדרך כלל בשנות ה-50 ובתחנות הותיקות אף לפני כן( עולה כי בכל התחנות שנבדקו, שנת 2010 היתה החמה ביותר ובהפרש ניכר של כ-1.5-1 מ"צ מהשנה החמה הבאה אחריה. יש להדגיש נתון זה על רקע העובדה שהטמפרטורה השנתית הממוצעת היא משתנה יציב למדי עם השתנות קטנה משנה לשנה )כ-80-90% מהשנים מסתיימות בסטייה של פחות ממעלה מהממוצע הרב שנתי(. כמו כן ראוי לציין כי עד לשנה זו ההפרש בין השנה החמה ביותר לבין זו שאחריה היה של כ-0.3-0.1 מ"צ, כך שהפרש של 1.5-1.0 מ"צ בין 2010 לבין השנה החמה הבאה אחריה מבטא את העובדה שמדובר בשנה חמה בצורה יוצאת דופן.

[3] השירות המטאורולוגי יד' כסלו תש"ע 01 דצמבר 2010
בהשוואה לעבר זהו נובמבר החם ביותר והיבש ביותר בלמעלה מ-40 השנים האחרונות: מבחינת הטמפרטורה הערך הממוצע לחודש ב-1966 וב-1962 היה דומה לשנה הנוכחית, ומבחינת הגשם ב-1962 גם כן לא ירד כמעט גשם (וכן ב-1946). [מכך נובע שרק נובמבר 62 היה דומה לנובמבר 2010]


[3 א]
J. DeJong-Hughes, J. F. Moncrief, W. B. Voorhees, and J. B. Swan

[4]
מערכת אקולוגיה וסביבה, בסיוע דן יקיר(1) ודוד ברנד(2)
(1) המחלקה למדעי הסביבה וחקר האנרגיה, מכון ויצמן למדע (2) אגף הייעור, קרן קיימת לישראל
"השרפה בכרמל שפרצה בתאריך 2 בדצמבר 2010, הפכה תוך שעות ספורות לשרפה הגדולה ביותר בתולדות ישראל. במהלך השרפה עלו באש כ-5 מיליון עצים בשטח המשתרע על כ-35,000 דונם – 31,000 דונם של חורש טבעי וכ-4,000 דונם של יער שניטע על-ידי קק“ל. גודלו של השטח שנשרף, מותם של 44 אנשי כוחות הביטחון, פינוי של כ-17,000 תושבים מביתם והזדקקותה של מדינת ישראל לסיוע בין-לאומי לכיבוי השרפה – כל אלה הכתירו את שרפת היער בכרמל כאסון הטבע הגדול בתולדות מדינת ישראל. האירוע החריג הוא גם הזדמנות לשפוך אור על הגידול במספר השרפות בארץ ובעולם ולהביט על המציאות האקלימית המשתנה ועל מערכת הגומלין המתקיימת בינה לבין שרפות יער. ניתן להתרשם מגודלה הייחודי של השרפה כאשר משווים אותה לשרפות הגדולות הקודמות בכרמל (מעל ל-500 דונם). בשנים 2006-1974 נשרפו בשרפות גדולות בכרמל כמעט 28 אלף דונם. השטח שנשרף בשרפה האחרונה גדול מסך כל השטחים שנשרפו במשך למעלה מ-30 שנה. השרפות הגדולות ביותר"
...

התמונה המצטיירת בישראל ובעולם היא של עלייה גם בתדירות השרפות וגם בגודלם של השטחים הנשרפים. בוועידת אמנת האקלים של האום (שנערכה בקנקון שבמקסיקו, בימים שבהם השתוללה השרפה בכרמל) דווח כי מספר השרפות שפרצו בעולם בשנים 2010-2001 היה כפול מזה שבעשור שלפניו. תופעה זו בולטת למשל במערב ארהב, שם התארכות הקיצים והתחממותם הביאו להגדלת משכה ועוצמתה של עונת השרפות. כאשר משווים בין טווח השנים 1986-1970 לבין 2006-1986, רואים עלייה של 400% במספר השרפות הגדולות באזור, ושל 600% בגודל השטחים שנשרפו [3]. כתוצאה משינויי אקלים ניתן לצפות לעלייה בשכיחות אירועים קיצוניים (כגון בצורת סתווית) התורמים לעוצמת השרפות ולתדירותן. עם זאת, לפחות בישראל שרפות פורצות על פי רוב כתוצאה ממעשה ידי אדם. לפיכך יש לפעול להקטנת תרומתו של הגורם האנושי כדי להפחית אבדן יערות ופליטות פחמן דו-חמצני.

[5]
[5]
[a] 
PERSPECTIVE CLIMATE CHANGE
Science
Vol. 313 no. 5789 pp. 927-928  DOI: 10.1126/science.1130370

Is Global Warming Causing More, Larger Wildfires?

  1. Steven W. Running*
    On 3 April 2006, the U.S. weekly news magazine Time ran a report on global warming with the cover title “Be worried, be very worried.” Similar coverage of global warming has emerged in other general-interest magazines in recent months, triggered by scientific studies that are finding evidence for adverse impacts of global warming occurring today, not merely projected for future decades. These adverse impacts—from higher probabilities of category 4 and 5 hurricanes (12) to higher rates of sea-level rise (3)—are found not in some distant unpopulated region, but rather right in our own back yards.
    On page 940 of this issue, Westerling et al. (4) come to a similarly discomforting conclusion for wildfires. They show that warmer temperatures appear to be increasing the duration and intensity of the wildfire season in the western United States. Since 1986, longer, warmer summers have resulted in a fourfold increase of major wildfires and a sixfold increase in the area of forest burned, compared to the period from 1970 to 1986. A similar increase in wildfire activity has been reported in Canada from 1920 to 1999 (5).
      בין 1970ל-2003 הלחות בקיץ ובאביב ירדה במקביל לעליה בשרפות הגדולות מקור תרשים משמאל המאמר מתחת מימין ע"פ הנתונים של המאמר להלן
[b]
Warming and Earlier Spring Increase Western U.S. Forest Wildfire Activity
SCIENCE VOL 313 18 AUGUST 2006
A. L. Westerling,1,2* H. G. Hidalgo,1 D. R. Cayan,1,3 T. W. Swetnam4

Western United States forest wildfire activity is widely thought to have increased in recent decades, yet neither the extent of recent changes nor the degree to which climate may be driving regional changes in wildfire has been systematically documented. Much of the public and scientific discussion of changes in western United States wildfire has focused instead on the effects of 19th- and 20th-century land-use history. We compiled a comprehensive database of large wildfires in western United States forests since 1970 and compared it with hydroclimatic and land-surface data. Here, we show that large wildfire activity increased suddenly and markedly in the mid-1980s, with higher large-wildfire frequency, longer wildfire durations, and longer wildfire seasons. The greatest increases occurred in mid-elevation, Northern Rockies forests, where land-use histories have relatively little effect on fire risks and are strongly associated with increased spring and summer temperatures and an earlier spring snowmelt.

[6,7,8]
האירופים הקרירים לא מאמינים שזה קורה להם: חום כבד, לחות גבוהה, שריפות יער שהורגות וגורמות נזקים גדולים לתשתיות, שיאי חום של מאה שנים שנשברו, מסילות ברזל שמתרחבות ותחנות כוח ששבקו חיים מהעומס. אפילו בפינלנד נמדדו 33 מעלות
כוחות כיבוי האש מתקשים להתגבר על השריפות. 4 נעצרו בחשד להצתה
26/08/2007
נלי ספיגופולו - אפוק טיימס יוון

אתונה – 53 אנשים נהרגו משריפות ביוון. עקב רוחות חזקות האש ממשיכה להתפשט. כ-75 שריפות התרחשו בו זמנית נכון לשבת בלילה. שמי אתונה אפורים, וריח של עשן ניכר בכל מקום. הפגיעה העיקרית היא בפלופונסוס, באי אוויה ובפרברים של אתונה. אנשים רבים מתפנים מביתם. ראש הממשלה הכריז על מצב חירום חירום והבטיח כי כל הכוחות יגויסו כדי לשים קץ לשריפות באזור הפלפונז ובכל מקום ביוון.

הרוחות החזקות שנשבו ביומיים האחרונים וליבו את האש נחלשו הלילה, אך ה"מגה-שריפה" עדיין משתוללת מצפון לאתונה. "יש פחות נקודות מסוכנות, אך השריפה עדיין מתפתחת", אמר דובר שרותי הכיבוי. נזק נגרם לסביבה ולרכוש, אך איש לא נפגע
סוכנויות הידיעות

שריפות ענק באוסטרליה גרמו למותם של יותר מ-20 אנשים - גלובס
מאות דונמים של יער נשרפו באזור מזרח ויקטוריה. מאות כבאים מנסים להשתלט על האש ולמנוע ממנה מלהגיע לקווי חשמל מרכזיים  20 בני אדם מתו בעקבות גל החום והטמפרטורות הגבוהות שעברו את ה-40 מעלות
31/01/2009

בעקבות גל החום חסר התקדים ברוסיה, פרצה שריפה המאיימת לפגוע במתקני הגרעין של רוסיה ולגרום לטרגדיה הגדולה ביותר מאז אסון צ'רנוביל. "אנחנו חוששים שחלקיקים רדיואקטיביים יינשאו עם העשן", אמרו בממשלה. עד כה גבתה השריפה את חייהם של 52 בני אדם, ותושבים רבים מצאו עצמם ללא קורת גג
סוכנויות הידיעות | 7/8/2010
הכיכר האדומה במוסקבה מלאה עשן אפור וסמיך, בעוד מאות כבאים פועלים לכיבוי שריפת ענק שפרצה אמש (ו') ביערות שבפאתי הבירה הרוסית, ככל הנראה כתוצאה מגל החום חסר התקדים באירופה. מדובר בשריפה הגדולה ביותר ברוסיה ב-130 שנה, ובקרמלין החלו לפנות חומרים גרעיניים, מחשש לאסון רדיואקטיבי, בדומה לאסון צ'רנוביל משנת 1986. עד כה נהרגו 52 בני אדם, וברוסיה חוששים שהשריפה תגבה קורבנות נוספים בנפש. 

מדובר בגל החום הגדול ביותר בהיסטוריה של מוסקבה, כאשר הטמפרטורה עברה את ה-40º. גורמים רשמיים ברוסיה מסרו כי הדליקה משתרעת על שטח של יותר מאלפיים ק"מ, ונאס"א דיווחו כי ענן עשן של כמעט 3,000 ק"מ מכסה את שמי רוסיה...

בנוסף

שרון וכסלר - מסע אחר 
באוסטרליה, בקנדה, בארצות הברית, בישראל ועכשיו גם באירופה - עושה רושם שהכל בוער, היום יותר מתמיד. השריפות החדשות מתפשטות במהירות, מכלות שטחי יער עצומים ומותירות את כוחות הכיבוי חסרי אונים. למה זה קורה דווקא עכשיו, ולא פחות חשוב מכך - מתי, האם ואיך זה ייגמר? שרון וכסלר, חזאית הערוץ הראשון, על גל השריפות החדש


אביבה רבינוביץ', דר' - מסע אחרשריפות יער גדולות מעוררות חילוקי דעות קשים לגבי דרך שיקומו והחייאתו של האיזור. אביבה רבינוביץ, ששימשה משך שנים כמדענית הראשית של רשות שמורות הטבע, ערכה אחרי השריפה הגדולה הקודמת השוואה בין שריפות יער בארץ לבין שריפות במקומות אחרים בעולם, ובעיקר סביב הים התיכון


Fire disaster in Israel is a typical example of expected climate change effects in the Mediterranean sciencedaily.com
ScienceDaily (Dec. 8, 2010) — The fire disaster in the Carmel Mountains near Haifa is a typical example of climate change effect and a taste of the future, says Dr. Guy Pe'er, one of the authors of Israel's first report to the UN on climate change. Ten years ago, Dr. Pe'er and other Israeli scientists collated knowledge about the effects of climate change for Israel. They warned that in the year 2000 of expected climatic fluctuations, heat events, decreased rainfall and delayed late winter rainfall, all of which would lead to increased risk of intense forest fires.


Post-fire analysis of pre-fire mapping of fire-risk: A recent case study from Mt. Carmel (Israel)
Shlomit Paz a,, Yohay Carmel b, Faris Jahshan b, Maxim Shoshany b a Department of Geography and Environmental Studies, University of Haifa, Mt. Carmel, Haifa, Israel
b Faculty of Civil and Environmental Engineering, Technion – Israel Institute of Technology, Haifa, Israel

1186 S. Paz et al. / Forest Ecology and Management 262 (2011) 1184–1188 
Another influencing factor is the increase in drought processes as a consequence of climate change (Moriondo et al., 2006; Carvalho et al., 2010). Indeed, the weather conditions in Mt. Carmel prior to the wildfire and during its occurrence were exceptional. Summer 2010 was the warmest on record and the fol- lowing fall was the warmest and driest in the last 40 years with a precipitation amount of about 10% of the perennial average rate of the season. As a result, the vegetation was unusually dry for this time of the year. December is a rainy month in Israel and there are no records of forest fires on this month. However, during the days of the recent wildfire, the air temperature was very high
and the relative humidity was extremely low, below 10% (IMS, 2010). These conditions, together with strong dry eastern winds, fanned the fire and resulted in rapid spread of the fire (burnt area of 2180 ha within three days), flame elevation of 60 m and high intensity fire.


Driving forces of global wildfires over the past 
millennium and the forthcoming century 

O. Pechony  and D. T. Shindell - 2010
Published online before print October 25, 2010, doi:10.1073/pnas.1003669107
PNAS October 25, 2010
Abstract
Recent bursts in the incidence of large wildfires worldwide have raised concerns about the influence climate change and humans might have on future fire activity. Comparatively little is known, however, about the relative importance of these factors in shaping global fire history. Here we use fire and climate modeling, combined with land cover and population estimates, to gain a better understanding of the forces driving global fire trends. Our model successfully reproduces global fire activity record over the last millennium and reveals distinct regimes in global fire behavior. We find that during the preindustrial period, the global fire regime was strongly driven by precipitation (rather than temperature), shifting to an anthropogenic-driven regime with the Industrial Revolution. Our future projections indicate an impending shift to a temperature-driven global fire regime in the 21st century, creating an unprecedentedly fire-prone environment. These results suggest a possibility that in the future climate will play a considerably stronger role in driving global fire trends, outweighing direct human influence on fire (both ignition and suppression), a reversal from the situation during the last two centuries.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה