29.11.2010

דוח ששינסקי המקור

ראשית כמה מס ותמלוגים משלמים בעולם

תמר אגמון, עמי צדיק מרכז המחקר והמידע הכנסת - 18 יולי 2010

וכעת לדוח שישינסקי הקישורים מאתר משרד האוצר
הועדה לבחינת המדיניות בנושא משאבי נפט וגז בישראל בראשות פרופ' איתן ששינסקי

בחודש אפריל 2010 מינה שר האוצר ועדה לבחינת המדיניות הפיסקאלית בנושא משאבי נפט וגז טבעי בישראל (להלן - הועדה), עליה הוטל להציע מדיניות פיסקאלית עדכנית לגבי חיפוש והפקה של נפט וגז בישראל.
ביום 15 בנובמבר 2010 פרסמה  הוועדה את טיוטת עיקרי המלצותיה. המלצות אלה פורסמו בצורה פומבית, בין היתר, באתר האינטרנט של משרד האוצר. 
הועדה מזמינה בזה את הציבור להציג בפניה עמדות בנושאי עבודתה. 
המעוניינים להגיש עמדתם, ישלחו מסמך תמציתי לדואר אלקטרוני בכתובת, fiscalpolicy@mof.gov.il  עד ליום שני, 13 בדצמבר 2010. 
הועדה מבקשת להבהיר כדלקמן: [פירוט בקישור הבא]
לדוח הביניים


חוות דעת משפטיות חיצוניות


0 |  10.11.2010   אבי בר-אלי וליאור זנו  
החלטת הוועדה התקבלה פה אחד ■ המס יחל מ-20% ויעלה ל-60% כאשר רווחי החברות יגיעו ל-230% ■ המדיניות החדשה תחול גם על תמר ועל ים תטיס
"אם המלצותינו ייושמו נהיה במקום טוב באמצע מבחינת הטיפול בסוגיה במדינות העולם - במאגר רווחי ומפיק, יעמוד היקף חלקה של המדינה על כשני שליש לאורך כל שנות הפרויקט".
לא מפתיע שיש מי שחושב שששינסקי עדיין נותן יותר מידיי לחברות הגז כמו למשל 

לאחר עיון מדוקדק בעיקרי המלצות ועדת שישנסקי מתברר כי למרות השינויים- מטיבה הועדה באופן מהותי עם חברות הגז על חשבון הציבור

12.11.2010 14:44 
לאחר בחינה ראשונה של חלק מההמלצות של ועדת ששינסקי, אומר ראש צוות המחקר של פורום פעולה אזרחית, אמנון פורטוגלי: "יותר מדי פרצות ואפשרויות להתחמקות ממס ולתעלולי מס נשארו פתוחות לרווחה, ועל ועדת ששינסקי לחסלן באופן מוחלט". פורטוגלי מביא דוגמאות אחדות, ביניהן: ההכרה בהשקעה ביחידות השותפות כהוצאה מוכרת לצורכי מס, העובדה שהשותפויות אינן משלמות מס חברות ברמת השותפות – וזאת בשונה מחברות המשלמות מס חברות רגיל.

פורטוגלי מציין כי בקנדה היה מצב דומה שגרם להפסדים בשיעור של מאות מיליוני דולרים למדינה, ולכן בשנת 2006 שונה החוק ובוטל הפטור מתשלום המס לשותפויות והוטל עליהן מס חברות רגיל בשיעור 31.5% .... המשך

יש באתר גם אפשרות לחתום על עצומה להעלאת התמלוגים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה