27.5.2010

Some pics כמה תמונות

מקור התמונות השידור הרצוף של bp מה- BOP  מעומק הים


בתמונה נראה אחד מהצינורות שמזרימים בוץ קידוח כבד לבאר הגליל הבהיר באמצע התמונה הינו החיבור של הצינור לאחד מצינורות ה-BOP  (צינור ה-Choke או צינור ה-Kill )  והצינור השחור המוביל את הבוץ אל ה-BOP מוחזק ע"י שני מחברים לבנים בצד ימין של התמונה.
ההכנות והחיבור נראות בווידאו בפוסט "ניסיון לעצור את הזרימה מהבאר יעשה מחר יום ד "top kill"" 

החיבור השני לצנרת ה-BOPראש ה-BOP , גז בצבע בהיר מתפרץ מהמגביה (riser) המכופף

תקריב של החורים במגביה בעת הזרמת הבוץ לא ברור מה התערובת שיוצאת אבל הצבע החום של הבוץ נראה בברור למרות שיתכן שגז ונפט הם מרכיבים ראשיים


לוידאו בשידור חי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה