22.3.2010

2 victories

התקפלות של נסטלה בנושא שמן הדקלים לאחר קמפיין מוצלח של גרינפיס

העברת חוק הבריאות בארצות הברית כסימן לבאות בנושא האנרגיה

עדכון חוק האנרגיה בסנאט מת האופטימייות היתה אופטימית מידיי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה