4.3.2009

Dr. Steven Chu at the National Clean Energy Summit

הסכנה של שינוי אקלים חוסר הקשר בין צמיחה לצריכת חשמל יעילות יעילת ודלק ביולוגי - מומלץ לצפיה לשכנע/לשחד/ לקשור לכסא את אנשי משרד התשתיות כדי שיצפו.

תגובה 1:

  1. נאום מעניין מאוד. בהחלט יש צורך לראות תכנון עתידי לפי עקרונות של פיתוח בר-קיימא. ניצול חכם של משאבים, אנרגיה נקיה וטכנולוגיות ירוקות - זה העתיד וזה בלתי נמנע.

    השבמחק