12.7.2006

על צמחים פחמן וטמפרטורה

מהעבר הרחוק אפריל 2003 סינטיפיק אמריקן מדווח על מחקר שמצא שכאשר הטמפרטורה עולה יער הגשם בקוסטריקה הופך מבור של פחמן דו חמצני=פד"ח למקור של פד"ח לכן יש כאן פוטנציאל למשוב חיובי שבו עליית הטמפ' תגרום לפליטה נוספת של פד"ח
בעברית פשוטה במקום לקלוט פחמן היער פולט פחמן דבר שמגדיל את רכוז הפחמן באטמוספרה ולכן מעלה את הטמפרטורה
Rain Forests Release Carbon Dioxide in Response to Warmer Temperatures
מאמר מקורי

אותו העיתון מדוח 26.8.2005 על מחקר בשוויץ שריסס פד"ח על חלקה של 500 מ"ר עצים נשירים תוצאת המחקר היא תוספת פד"ח לא הגדילה את הצמיחה
Researchers Find That Carbon Dioxide Does Not Boost Forest Growth
led by Christian Korner of the University of Basel

מסקנות באותו הסיגנון היגיע מחקר דומה שריסס פד"ח על חלקות של של גדולים חקלאים ומצא שאת התחזיות הקודמות לגבי הגידול בכמות התוצרת עקב עליית ריכוז הפד"ח באטמוספרה צריך להקטין פי שתיים
Climate Change May Not Benefit Crops
sciam July 03, 2006


ביתר פרוט מחקר שנערך על גפנים בקליפורניה מצא שבגלל שנוי הטמפרטורה הצפוי האזור שמתאים לגידול זני גפנים משובחים ליין אכותי שרדונה למשל עלול להיצטמצם ב 80%
Global Warming's Wrath on Grapes
ScienceNOW Daily News 10 July 2006
led by Michael White of Utah State University in Logan and Noah Diffenbaugh of Purdue University in West Lafayette, Indianaאין תגובות:

פרסום תגובה