חיפוש+כותבים

חיפוש בבלוג


Loading
חיפוש באתרי חדשות ראשיים באנגלית בתוספת כמה אתרים מסביב לעולם


כדי לכסות את הנושא רצויים כותבים נוספים גם מי שרוצה לכתוב מאמרים מדעיים וגם מי שרק יעתיק ויצרף כותרות מהעיתונות. 

1.

2.

3.

4. איל מורג בעל תואר ראשון ברובו מהחוג לגאופיזיקה באונ' ת"א (עם תוספות מארכאולוגיה (פרה היסטוריה) תרבות הודו ואקולוגיה)
עדיין רשום בתכנית לניהול משאבי אנרגיה וסביבה באוניברסיטת חיפה למרות חוסר יכולת וחשק לברבר בנושאי כלכלה דבר קטלני להצלחה במסלול.
תמיד חשבתי שהכלכלנים ברובם ברברנים שמנסים להציג את הכלכלה כמדע בדומה לפיזיקה בעוד שלאמיתו של דבר אין ביכולתם להציע מעבר להגיון בריא שום דבר נוסף ולמעשה כל הרוח שהם עושים רק מקשה להפעיל הגיון בריא ושכל ישר. שני קורסים בכלכלה שכנעו אותי שצדקתי.
קשר : semema שטרודל gmail.com  טלפון 054-4415591 , 03-6292960